RODO -Twoje dane są pod lepsza ochroną.

Co to jest RODO?

-RODO to rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

 

Co daje mi ta regulacja?

-RODO zapewnia Ci większą kontrolę nad Twoimi danymi i wiedzę o tym, co się z nimi dzieje.

 

Od kiedy obowiązują zmiany?

-RODO stosujemy od 25.05.2018 r.

 

Czy ja mam jakieś nowe obowiązki?

-W związku z wejściem RODO w życie, nic nie musisz robić. To my dostosowujemy się do nowych przepisów.

RODO to nowe zasady ochrony danych osobowych, które wynikają z unijnego „Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych”. Dzięki nowym przepisom wszyscy mamy większą kontrolę nad swoimi danymi i lepszą ich ochronę. Dodatkową korzyścią jest to, że wszystkie usługi będą teraz świadczone w jeszcze bardziej transparentny sposób. Warto znać swoje prawa i zasady, na podstawie których różne podmioty i instytucje – w tym my – mogą przetwarzać dane osobowe. Oto one:

  • Co zmienia RODO
  • Jakie dane klientów przetwarzamy?
  • Kiedy możemy przetwarzać twoje dane ocobowe?

 

Dzięki RODO możesz:

wiedzieć, jakie dane
przetwarzamy – i co z nimi
robimy
poprawić swoje dane – gdybyś
znalazł błędy
przenieść swoje dane tam,
gdzie będziesz chciał
zostać zapomnianym

 

Stosując RODO my:

przetwarzamy dane zawsze
zgodnie z prawem i w
konkretnym celu
przetwarzamy nie więcej
danych niż
jest to koniecznie potrzebne
dbamy, by Twoje dane były
aktualne, rzetelne,
prawdziwe
chronimy Twoje dane,
zapewniamy ich poufność

 

Wizja prywatności w naszej firmie:

My wiemy, że prywatność jest istotną wartością. Rozumiemy ją jako prawo do poszanowania naszych danych osobowych i kontroli nad informacjami na nasz temat. To również prawo do tego, aby firmy kontaktował się z nami w takim czasie i w taki sposób, w jaki sobie życzymy.

Dane osobowe obywateli Unii Europejskiej, a więc i Polski, podlegają szczególnej ochronie. W naszej firmie respektujemy wszystkie uprawnienia naszych klientów. Ustawodawca europejski postanowił uregulować kwestie ochrony danych osobowych i prywatności, wydając RODO (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Dało ono obywatelom Unii szereg praw i wprowadziło tak pożądaną transparentność. Przepisy RODO obowiązują od maja 2018 r. i są nowym elementem rzeczywistości, a ich wykładnia dopiero się tworzy.